PRODUKT OVERSIKT

Dette er våre standard mål, vi tilbyr andre dimensjoner på forespørsel.

Tretak 

-Kjerneved av furu, høvlet med vannspor.

Dimensjoner:

21 x 140 mm

Kledning 

- Kjerneved av furu eller sentvokst gran. 

- Leveres høvlet eller uhøvlet. 

- Spesielle profiler kan kopieres. 

- Eventuelt andre dimensjoner og lengder.

Dimensjoner:

21 x 98 mm

21 x 123 mm

21 x 148 mm

21 x 173 mm 

Terrasse

- Kjerneved furu, høvlet med vannspor og avrundet kant.

Dimensjoner:

28 x 115 mm

28 x 140 mm

Grove dimensjoner og lange lengder

- Leverer grov boks. 

- Laftetømmer. 

- Lengder inntil 8 meter.

Villmarkspanel utvendig

- Leveres i furu. 

- Gran på bestilling.

- Stående/liggende.

- Justert på baksiden. 

- Barket manuelt med bandkniv.

- Standard tykkelse på 24mm, samt ulike bredder. 

Villmarkspanel innvendig

- Leveres på bestilling. 

Materialer til spesielle prosjekter

- Møbler, sløydmatrialer, spilevegg etc. 

Materialer til restaurering

-Spesialmaterialer til restaurering av bygg og fartøy.